Przejdź do treści

Poznajmy się

Witam moich uczniów dawnych, obecnych i przyszłych.

Z nami uczysz się w systemie studyjnym, rozmawiając z nauczycielem lub w systemie e-learning, prowadząc rozmowę wideo z pomocą tablicy interaktywnej dedykowanej każdemu uczniowi indywidualnie.

Przed Tobą także test oceniający kompetencje foniczne/rozumienie ze słuchu/oraz sprawdzian ustny.

Wybierasz poziom zaawansowania językowego i… zostajemy przyjaciółmi na rok lub na wiele lat…

mgr Katarzyna Kuczborska-Przybylska

filolog romanista
Piotrków Trybunalski, PL

Marie-Hélène Bernier

native speaker
Fresnay-sur-Sarthe, FR

Nasz pozaeuropejski partner

Dlaczego e-learning?

Był sobie raz portal edukacyjny… czyli o tym, jak marzenie wielu pokoleń poliglotów stało się naszą codziennością.

Umiejętność skutecznego porozumiewania się, odbierania treści obcojęzycznych oraz przekazywania własnych intencji w jezyku obcym, a więc szeroko pojęta kompetencja aktywnej komunikatywności wymaga używania wielorakich narzędzi, w tym także nośników elektronicznych, bez których dziś już chyba nikt nie wyobraża sobie codziennego obcowania z językiem obcym. Serwisy internetowe proponują nie tylko teksty do czytania i rozumienia, nagrania do słuchania czy dokumenty wizualne…

Czytaj dalej

Oferta edukacyjna

Edukacja językowa

Lekcja indywidualna
45/60/90 minut
Lekcje cykliczne (10 szt. w karnecie)
30/45/60/90 minut
Projekt trymestralny (20 spotkań)
30/45/60/90 minut
Test przejściowy
Egzamin semestralny

Abonament za korzystanie z płatnych zasobów dydaktycznych

Kwartalny
Półroczny
Roczny

Tłumaczenia i konsultacje

Tłumaczenie tekstu ogólnego
Tłumaczenie tekstu technicznego
Tłumaczenie tekstu specjalistycznego
Konsultacja lektorska incydentalna
60 minut

Przydatne linki

Artykuły dydaktyczne

Kontakt