Przejdź do treści

Dlaczego e-learning?

Był sobie raz portal edukacyjny… czyli o tym, jak marzenie wielu pokoleń poliglotów stało się naszą codziennością.

Umiejętność skutecznego porozumiewania się, odbierania treści obcojęzycznych oraz przekazywania własnych intencji w języku obcym, a więc szeroko pojęta kompetencja aktywnej komunikatywności wymaga używania wielorakich narzędzi, w tym także nośników elektronicznych, bez których dziś juch chyba nikt nie wyobraża sobie codziennego obcowania z językiem obcym. Serwisy internetowe proponują nie tylko teksty do czytania i rozumienia, nagrania do słuchania czy dokumenty wizualne. Za pomocą mikrofonu i kamery możemy już porozumiewać się bezpośrednio z rozmówcą, nie bacząc na dzielące nas mile czy kilometry. Poczta elektroniczna – zapis docierający do wszystkich zakątków naszego globu, to już nie tylko rozpowszechnione maile ale także pisemne wypowiedzi na forach dyskusyjnych czy portalach edukacyjnych. Trudno dziś spotkać użytkownika surfującego w sieci po stronach WWW nie posiadającego własnego adresu elektronicznego. Wyrobienie nawyków samokształceniowych poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje nam ciągły rozwój szeroko pojętej technologii powoduje, że nauka przy jej użyciu staje się przyjemnością. Niezależny, samodzielny człowiek skorzysta z pewnością z możliwości oferowanych przez portale edukacyjne, bo okazji do nauki jest na nich ilość nieograniczona. Coraz bardziej powszechny dostęp do technik komputerowych stworzył zupełnie nowe możliwości zarówno dla przygotowujących zajęcia nauczycieli – językowców, jak dla osób uczących się języków obcych.

Zadaniem nauczyciela jest wskazanie możliwości takich, jak słuchanie obcojęzycznych nagrań, dostęp do prasy, książek, a także uczestniczenie w lekcji języka obcego na portalu internetowym. Pytanie „Czy uczyć / uczyć się języka obcego przez Internet” nie jest już dzisiaj zadawane. Pytamy raczej „Jak uczyć/uczyć się przy użyciu Internetu”? Czy położyć raczej nacisk na czytanie ze zrozumieniem, czy na pisanie, słuchanie i przy użyciu jakich narzędzi możemy sobie radzić? Zajęcia w trybie on-line stają się coraz bardziej popularną formą nauczania/uczenia się dla człowieka pędzącego naprzód (w przenośni i dosłownie) a określenia typu interactive homework czy private islands znane są już nie tylko nauczającym/uczącym się języka angielskiego. Internet stał się wszechstronnym medium, a powstające serwisy edukacyjne wskazują na szczególną jego pozycję jako niewyczerpanego źródła innowacji i pomocy w procesie nauczania/uczenia się. Komunikacja poprzez pocztę elektroniczną, wymiana e-maili, komunikatory internetowe (Gadu-Gadu, MSN Messenger, Skype, Tlen), fora dyskusyjne, wideokonferencje, przeglądarki internetowe (Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Netscape Navigator, Beonex Communicator, Star-Wars Browser), wyszukiwarki (Netsprint, Onet, Gooru Toolbar, Google i jego nowa werjsa Google Chrome, Altavista, Wirtualna Polska, Dowland), programy pocztowe (Microsoft Office Outlook, Mozilla Thunderbird, The Bat, Incredimail, Windows Mail dawniej Outlook Express) – oto sposoby wymiany informacji w sieci.

W szeroko pojęty moduł wymiany informacji wpisują się ponadto serwisy edukacyjne: interklasa.pl, jezyki-obce.pl, jezykowcy.org, szkola.net, eduinfo.pl, literka.pl, profesor.pl, cod.edu.pl, metodyk.pl i inne, będące serwisami informacyjno-dydaktycznymi, przewodnikami po szerokiej ofercie internetowej.

Praktyki językowej nabywać można od najmłodszych lat na stronach: superkid.pl (strona w polskiej wersji językowej), lexiquefle.free.fr (portal francuski), slowka.pl (wersja polskojęzyczna), funschool.com, enchantedlearning.com (obie wersje anglojęzyczne) itp. oferujących różnorodne ćwiczenia usprawniające posługiwanie się językami: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, rosyjskim. Portal superkid.pl zaprasza maluchy już od czwartego roku życia. Nagrywane przez specjalistów-językowców ćwiczenia słownikowe są wzbogacone arkuszami z ćwiczeniami do wydruku. Dbałość o formę graficzną, o wachlarz aspektów praktycznych i edukacyjnych powoduje, że portal ma ogromną popularność. Codziennie odwiedza go około 2000 osób (dzieci, pedagogów i rodziców). I dla tych ostatnich nie brakuje praktycznych wskazówek o tym, jak wychowywać i kształtować małego człowieka w jego drodze po niełatwych ścieżkach edukacyjnych, a także o tym, jak pomagać maluchowi w jego pierwszych krokach stawianych na niepewnym gruncie obcojęzyczności. Proste ćwiczenia: połącz elementy, wykreśl nieprawidłowe, narysuj, zakreśl właściwe, rozwiąż krzyżówkę, zapisz po śladzie itp. motywują małego użytkownika portalu do aktywnego badania nowych obszarów słownikowych.

Ogromna ilość stron oferuje naukę na wszystkich poziomach nauczania języka: (np. kursy.filolof.pl, archibald.pl, mailing.asp, slowka.pl itp.) Na portalu frantice.interklasa.pl użytkownik może śledzić historie toczące się równolegle w Berlinie, Krakowie i Paryżu (Mission Berlin – Misja Kraków – Mission Paris) prezentowane w wersjach: francuskiej, polskiej, niemieckiej, angielskiej i hiszpańskiej. Ten unikalny serwis missioneurope.eu został stworzony przy radiofonie: Radio France Internationale, Deutsche Welle i Polskie Radio oferując ćwiczenia interaktywne w wersji do druku, zestaw wiadomości cywilizacyjnych oraz słownik.

Pomocą w ćwiczeniach językowych jest portal ling.pl, będący największym zbiorem słowników on-line. Istnieją też multisłowniki np.multislownik.pl lub sloownik.pl (dawniej Multisłownik Online) umożliwiające przetłumaczenie słowa pomiędzy językami: duńskim, włoskim, łacińskim, portugalskim, hiszpańskim, szwedzkim. Każdy słownik wyposażony jest w praktyczną wyszukiwarkę.

Nauczyciele zainteresowani tworzeniem własnych klas na portalu zapraszani są np. przez serwis eduk.com.pl, nowoczesny portal pozwala na zorganizowanie ciekawych lekcji, w trakcie których zadania dla ucznia przekazywane są w formie poleceń pisemnych lub testów sformułowanych dla ucznia lub grupy uczniów. Nauczyciel tworzy własne pliki lub prezentuje pliki zaczerpnięte. Komunikat z zadaniem (poleceniem) testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru można przesłać na konta indywidualne lub do całego zespołu klasowego za pomocą wiadomości wewnętrznych.

Zamieszczanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych uwarunkowane jest tematyką zajęć i poziomem nauczania. Materiały w postaci plików graficznych i dźwiękowych to także formy pracy dodatkowej, do wykorzystania przez uczniów chętnych do wykonywania zadań fakultatywnych. W systemie EDUK można również nawiązać kontakt z innymi pedagogami, udostępniając im stworzone przez siebie testy oraz korzystając z ich pomysłów autorskich. Prac na portalu jest bardzo ciekawa i zachęca uczniów i nauczycieli – filologów do ciągłego poszukiwania podpowiedzi i wyjaśnień. Jest to ponadto portal interdyscyplinarny i mogą z niego korzystać nie tylko językowcy, lecz także historycy, nauczyciele biologii, chemii, geografii i matematycy.

Wspaniałą pomocą w redagowaniu i przekazywaniu treści okazał się tablet graficzny – urządzenie wzorowane na notebooku, podstawowe narzędzie grafika komputerowego, narzędzie oferujące szeroki wachlarz możliwości zastosowania na portalu rozpoczęło swą karierę w edukacji. Ułatwia on prace w programach: Word, Excel, Power Point oraz obsługę poczty elektronicznej. Tablet graficzny oferuje nowe, indywidualne możliwości stosowania komputera w nauczaniu/uczeniu się języka obcego. Pole robocze tabletu w połączeniu z bezprzewodowym piórem daje optymalne możliwości wykorzystania pisma ręcznego do pisania tekstów, wprowadzania szkiców i rysunków, zakreślania elementów tekstu, dodawania cyfrowych notatek, korekty tekstów, np. znakami korekcyjnymi. Teksty możemy wzbogacić odręcznym podpisem, dopisanym fragmentem tekstu, szkicem, rysunkiem, postawioną oceną opisową lub cyfrową. Elektroniczne pióro posiada funkcję rozpoznawania pisma ręcznego, w ten sposób wykonane w pośpiechu notatki mogą być zamienione na tekst drukowany, a odręcznie wykonane szkice pojawiają się na ekranie w formie tabel i wykresów. Duża powierzchnia robocza oraz wysoka rozdzielczość sprawiają, że praca staje się wygodna i łatwa. Przy użyciu dostępnych narzędzi lekcja na portalu edukacyjnym ma charakter dynamiczny. Należy jednak pamiętać, że musi być odpowiednio zorganizowana i solidnie przygotowana:

  • Początek zajęć to podanie tematu (hasła) planu ogólnego oraz celów do realizacji w toku lekcyjnym np. les allergies du printemps, a propos du poisson d’Avril, Superman and Supermadame…
  • Rozwinięcie działań to wykonywanie określonych, konkretnych poleceń nauczyciela (zestawu ćwiczeń), bieżąca korespondencja lub konwersacja przy użyciu kamery internetowej.
  • Finał spotkania to podsumowanie przebiegu zajęć, ocena i podziękowanie za współpracę.

Organizacja efektywnego procesu dydaktycznego na platformie edukacyjnej nie jest procesem najłatwiejszym. Nie ma miejsca na improwizację. Komunikacja uczeń-nauczyciel odbywa się głównie przy pomocy tekstu (w przeciwieństwie do sposobów naturalnej komunikacji międzyludzkiej). Wykorzystuje się też pocztę elektroniczną, forum dyskusyjne ale ważne jest, aby nauczanie na portalu było wspomagane nagraniami oraz systemem komunikacji głosowej (telefonia internetowa). Uczeń powinien mieć możliwość doskonalenia swych kompetencji w języku pisanym oraz spontanicznej konwersacji.